Sifat-Sifat Pengurangan Pada Bilangan Bulat

Masih dalam pelajaran Matematika untuk jenjang kelas VII untuk materi sifat-sifat pengurangan pada bilangan bulat, adalah sebagai berikut:

a. Untuk sembarang bilangan bulat a dan b, berlaku:
    a - b = a + (-b)
    Artinya, mengurangkan b dari a sama artinya dengan menambahkan lawan b pada a.

b. Pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif
    a - b tidak sama dengan b -c
    (a - b) - c tidak sama dengan a - (b - c)

c.  Sifat pengurangan bilangan nol (0)
     a - 0 = a
     0 - a = -a
     0 - 0 = 0
Sifat-Sifat Pengurangan Pada Bilangan Bulat

d. Sifat tertutup pada pengurangan
    Untuk sembarang bilangan bulat a dan b, jika a-b = c, maka c bilangan bulat juga.

Sifat-Sifat Pengurangan Pada Bilangan Bulat | Jejak Puisi | 5

2 komentar: